COOKIE_NOTE COOKIE_NOTE_DISAGREE
С одобрение за питейна вода
5,97 € * 1 _UNIT_PIECE | 5,97 €/_UNIT_PIECE
Приложим в инсталации за питейна вода, парно и солар
4,63 € * 1 _UNIT_PIECE | 4,63 €/_UNIT_PIECE
Ръчен смесителен клапан с температурен диапазон от 30°C до 55°C
52,09 € * 1 _UNIT_PIECE | 52,09 €/_UNIT_PIECE
59,67 € * 1 _UNIT_PIECE | 59,67 €/_UNIT_PIECE
За температури до + 180°C. Резба ISO 228
9,20 € * 1 _UNIT_PIECE | 9,20 €/_UNIT_PIECE
Максимална температура +180°C
12,69 € * 1 _UNIT_PIECE | 12,69 €/_UNIT_PIECE
Съвместим за слънчеви, отоплителни и санитарни инсталации според DVGW
9,70 € * 1 _UNIT_PIECE | 9,70 €/_UNIT_PIECE
включително блокиращ / спирателен вентил, до +110°C
17,37 € * 1 _UNIT_PIECE | 17,37 €/_UNIT_PIECE