COOKIE_NOTE COOKIE_NOTE_DISAGREE

Доставка и транспортни разходи

Германия (национално)

Пакети до 30,0 кг национални - 5,95 €
Пакет DN16 - DN20 до 30 м национален - 9,00 €
Пакет DN16 - DN20 до 100m национален - 14.00 €

----------------------------------------------------------------------

Европа I *

Пакет до 25,0 кг Европа I * - 12,80 €
Пакет DN16 - DN20 до 30 м Европа I * - 24,50 €
Пакет DN16 - DN20 до 100м Европа I * - 36,50 €

----------------------------------------------------------------------

Европа II **

Пакет до 2,0 кг Европа II ** - 16,00 €
Пакет до 5,0 кг Европа II ** - 18,50 €
Пакет до 10,0 кг Европа II ** - 24,50 €
Пакет до 20,0 кг Европа II ** - 35,50 €
Пакет DN16 - DN20 до 30 м Европа II ** - 46,80 €
Пакет DN16 - DN20 до 100м Европа II ** - 56,80 €

----------------------------------------------------------------------

Швейцария

Пакет до 20,0 кг Швейцария - 28,50 €
Пакет DN16 - DN20 до 30м Швейцария - 33,50 €
Пакет DN16 - DN20 до 100м Швейцария - 41,50 €

----------------------------------------------------------------------

САЩ

Пакет до 5,0 кг САЩ - 37,50 €
Пакет до 10,0 кг САЩ - 50,50 €
Пакет до 20,0 кг САЩ - 72,50 €

----------------------------------------------------------------------

Свят ***

Пакет до 5,0 кг (120 см х 60 см х 60 см) - 36,50 €
Пакет до 10,0 кг (120 см х 60 см х 60 см) - 50,50 €
Пакет до 20,0 кг (120 см х 60 см х 60 см) - 70,50 €

----------------------------------------------------------------------

* Европа I:
- Белгия
- Дания (с изключение на Фарьорските острови, Гренландия)
- Естония
- Франция (без отвъдморските територии)
- Италия (с изключение на Campione d’Italia, Livigno, San Marino, Vatican City)
- Латвия
- Лихтенщайн
- Литва
- Люксембург
- Холандия (с изключение на отвъдморските територии)
- Австрия
- Полша
- Португалия (с изключение на Азорските острови, Мадейра)
- Швеция
- Словакия
- Словения
- Испания (с изключение на Канарските острови, Сеута, Мелила)
- Чехия
- Унгария

** Европа II:
- България
- Финландия (без Аланд)
- Ирландия
- Хърватия
- Румъния

*** Свят:
- Македония
- Черна гора
- Норвегия
- Руска федерация
- Сърбия
- Украйна