COOKIE_NOTE COOKIE_NOTE_DISAGREE
В тази категория ще намерите фитинги за пресоване както и такива с резба за отраслите отопление, включително слънчева топлина, и санитария.