COOKIE_NOTE COOKIE_NOTE_DISAGREE
  1. 1
  2. 2
Пригоден за високи температури до + 180°C
6,08 € * 1 _UNIT_PIECE | 6,08 €/_UNIT_PIECE
За температури до 120°C
7,47 € * 1 _UNIT_PIECE | 7,47 €/_UNIT_PIECE
За температури до 120°C
7,89 € * 1 _UNIT_PIECE | 7,89 €/_UNIT_PIECE
Сферичен кран със затягащ пръстен за медна тръба Ø 15,0 мм
8,40 € * 1 _UNIT_PIECE | 8,40 €/_UNIT_PIECE
Сферичен кран 1/2" външна резба х вътрешна резба, максимална температура + 180°C
8,47 € * 1 _UNIT_PIECE | 8,47 €/_UNIT_PIECE
За температури до + 180°C. Резба ISO 228
9,20 € * 1 _UNIT_PIECE | 9,20 €/_UNIT_PIECE
За температури до + 180°C. Резба ISO 228
9,67 € * 1 _UNIT_PIECE | 9,67 €/_UNIT_PIECE
Сферичен кран със затягащ пръстен за медна тръба Ø 22,0 мм
10,91 € * 1 _UNIT_PIECE | 10,91 €/_UNIT_PIECE
За температури до + 180°C. Резба ISO 228
11,60 € * 1 _UNIT_PIECE | 11,60 €/_UNIT_PIECE
За температури до + 180°C. Резба ISO 228
12,63 € * 1 _UNIT_PIECE | 12,63 €/_UNIT_PIECE
  1. 1
  2. 2