COOKIE_NOTE COOKIE_NOTE_DISAGREE

Поверителност на личните данни

Добре дошли в нашия онлайн магазин. Ние считаме вашите лични данни за ценен актив. Отдаваме голямо значение на това да се справяме с тях по доверчив начин. По-долу ще намерите информация за събирането, използването и разкриването на лични данни.

(1) При иницииране, сключване, обработка и сторниране на договор за покупка, ние ще обработваме данни въз основа на Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД), член 6, параграф 1, буква б) + е) събрани, съхранени и обработени.

(2) Когато посетите нашия уебсайт, се регистрират IP адресът, който в момента се използва от вашия компютър, датата и часът, видът на браузъра и операционната система на вашия компютър, както и страниците, които сте прегледали. Въпреки това за нас нито е възможно, нито е предвидено да правим заключения относно личните Ви данни.

(3) Личните данни, които ни предоставяте, например, когато правите поръчка или по електронна поща (напр. Вашето име и данни за контакт) ще бъдат обработвани само за кореспонденция с вас и само за целта, за която сте ни предоставили данните. Ние предаваме Вашите данни за контакт само на спедиторската компания, упълномощена с доставката, доколкото това е необходимо за доставката на стоките. Понастоящем с логистиката и транспортирането на поръчките Ви може да бъде упълномощена една от следните компании:

  • Deutsche Post
  • DHL
  • DPD
  • GLS
  • Hermes
  • Ritter Logistik - Хановер
  • Krage Spedition - Хановер

Предаваме и данните Ви за плащане на доставчика на финансови услуги, натоварен да обработи плащането.

(4) Използване на Вашите данни за директна поща

(4.1) Регистрация за нашия имейл бюлетин Ако се регистрирате за нашия имейл бюлетин, ние редовно ще Ви изпращаме информация за нашите предложения. Единствената задължителна информация за изпращане на бюлетина е Вашият имейл адрес. Предоставянето на всички допълнителни данни е доброволно и се използва, за да може да се обърнете лично към вас. Използваме така наречената процедура за двойно включване, за да изпратим бюлетина. Това означава, че ние ще Ви изпратим имейл бюлетин само ако изрично сте ни потвърдили, че се съгласявате с изпращането на бюлетина. След това ще Ви изпратим имейл за потвърждение с молба да кликнете върху връзка, за да потвърдите, че искате да получавате бюлетини в бъдеще. Активирайки връзката за потвърждение, Вие ни давате съгласието си за използването на Вашите лични данни в съответствие с член 6, параграф 1, буква 1. a ОРЗД. Когато се регистрирате за бюлетина, ние запазваме Вашия IP адрес, въведен от доставчика на интернет услуги (ISP), както и датата и часа на регистрация, за да можем да проследим всяка възможна злоупотреба с Вашия имейл адрес по-късно. Данните, събрани от нас при регистрация за бюлетина, се използват изключително за рекламиране чрез бюлетина. Можете да се отпишете от бюлетина по всяко време чрез връзката, предоставена в бюлетина, или като изпратите съобщение до гореспоменатото отговорно лице. След като се отпишете, Вашият имейл адрес ще бъде незабавно изтрит от нашия списък за разпространение на бюлетини, освен ако изрично не сте дали съгласие за по-нататъшно използване на Вашите данни или ние си запазваме правото да използваме данни извън това, което е разрешено от закона и за което ви информираме в тази декларация

(4.2) Получаване на рекламни материали по пощата

Въз основа на законния ни интерес към персонализирана директна поща, ние си запазваме правото да съхраняваме Вашето собствено и фамилно име, Вашия пощенски адрес и - ако сме получили тази допълнителна информация от Вас като част от договорните отношения - вашето звание, академична степен, година на раждане и Вашите професионална насоченост, наименование на индустриялната сфера на Вашата деѝност или на фирмата която представлявате съгласно член 6, параграф 1, буква 1 f ОРЗД и да ги използваме за изпращане на оферти и информация за нашите продукти по пощата.

Можете да възразите срещу съхранението и използването на Вашите данни за тази цел по всяко време, като ни изпратите съответно съобщение. Съобщението трябва да бъде изпратено на:

Dimitre Stoianov, ThermoSon
Weidkampshaide 13
30659 Hannover
Тел.: 0176/49505270
Емаил: info@thermoson.eu

(5) Уверяваме Ви, че няма да предаваме Вашите лични данни на трети страни, освен ако не сме законово задължени да го направим или ако не сте дали изричното си предварително съгласие. Доколкото използваме услугите на трети страни за извършване и обработка на обработващи процеси, разпоредбите на EU GDPR са спазени.

(6) Ние обаче не поемаме никаква отговорност за сигурността на данните по време на предаване през интернет (например поради технически грешки от страна на доставчика) или за какъвто и да е престъпен достъп на трети страни до файлове на нашия уебсайт. Данните за достъп за влизане на клиента, които се предават на клиента по искане на клиента, трябва да се третират като строго поверителни от клиента, тъй като ние не поемаме никаква отговорност за използването и прилагането на тези данни.

(7) Личните данни, които са ни съобщени чрез нашия уебсайт, ще се съхраняват само до изпълнението на целта, за която са ни поверени. Доколкото трябва да се спазват търговските и данъчните периоди на съхранение, продължителността на съхранението на определени данни може да бъде до 10 години.

(8) Ако вече не сте съгласни със съхраняването на Вашите лични данни или ако те са станали неправилни, ние ще започнем изтриването, коригирането или блокирането на Вашите данни със съответна инструкция в рамките на законовите разпоредби. При поискване ще получите безплатна информация за всички лични данни, които сме съхранили за Вас. Ако имате някакви въпроси относно събирането, обработката или използването на Вашите лични данни, за информация, корекция, блокиране или изтриване на данни, моля обърнете се към:

Dimitre Stoianov, ThermoSon
Weidkampshaide 13
30659 Hannover
Тел.: 0176/49505270
Емаил: info@thermoson.eu

(9) Права на субекта на данните

(9.1) Приложимият закон за защита на данните ви предоставя изчерпателни права за защита на данните (права за информация и намеса) по отношение на лицето, отговорно по отношение на обработката на вашите лични данни, за което ще ви информираме по-долу:
- Право на информация в съответствие с член 15 от ОРЗД: По-специално, имате право на информация за вашите лични данни, обработвани от нас, целите на обработването, категориите обработвани лични данни, получателите или категориите получатели, на които вашите данни са били или ще бъдат разкрити Планиран период на съхранение или критериите за определяне на периода на съхранение, наличието на право на корекция, изтриване, ограничаване на обработката, възражение срещу обработване, жалба до надзорен орган, произход на вашите данни, ако не сме ги събрали от вас, съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и, ако е необходимо, значима информация за съответната логика и обхвата и предвидените ефекти от такава обработка, както и вашето право да бъдете информирани за гаранциите в съответствие с член 46 от ОРЗД, когато вашите данни се препращат в Съществуват трети държави; - Право на корекция в съответствие с член 16 от ОРЗД: Имате право на незабавна корекция на неверни данни, касаещи Вас и / или попълване на Вашите непълни данни, съхранявани от нас;
- Право на изтриване съгласно чл. 17 ОРЗД: Имаш право да поискаш изтриване на личните ти данни, ако са изпълнени изискванията на чл. 17, ал. 1 ОРЗД. Това право обаче не съществува по-специално, ако обработването е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, за изпълнение на правно задължение по съображения от обществен интерес или за отстояване, упражняване или защита на правни искове;
- Право на ограничаване на обработването в съответствие с член 18 от ОРЗД: Имате право да поискате обработката на личните ви данни да бъде ограничена, докато се проверява коректността на вашите данни, ако откажете да изтриете данните си поради недопустима обработка на данни и вместо това изискайте ограничението на обработката на вашите данни, ако имате нужда от вашите данни за утвърждаване, упражняване или защита на правни претенции, след като вече не се нуждаем от тези данни, след като целта е постигната или ако сте възразили по причини за вашата конкретна ситуация, стига да не е сигурно дали нашата законните причини надвишават;
- Право на информация в съответствие с член 19 от ОРЗД: Ако сте заявили право на корекция, изтриване или ограничение на обработката срещу отговорното лице, той е длъжен да коригира или изтрие данните на всички получатели, на които личните данни, свързани с вас, са разкрити или ограничаване на обработката, освен ако това се окаже невъзможно или включва непропорционални усилия. Имате право да бъдете информирани за тези получатели.
- Право на преносимост на данните в съответствие с член 20 от ОРЗД: Вие имате право да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общ и машинно четим формат или да поискате те да бъдат прехвърлени на друго отговорно лице, доколкото това е технически осъществимо ;
- Право да оттеглите съгласието си, дадено в съответствие с член 7, параграф 3 от ОРЗД: Имате право да оттеглите съгласието си за обработка на данни по всяко време с ефект за в бъдеще. Ако оттеглите съгласието си, ние незабавно ще изтрием съответните данни, освен ако по-нататъшната обработка не може да се основава на правно основание за обработка без съгласие. Оттеглянето на вашето съгласие не засяга законността на обработката, извършена въз основа на вашето съгласие до момента на оттегляне;
- Право на подаване на жалба в съответствие с чл.77 от ОРЗД: Ако считате, че обработването на личните данни, отнасящи се до Вас, нарушава ОРЗД, имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално, без да се засягат други административни или съдебни средства за защита държавата-членка по местоживеене, месторабота или място на предполагаемото нарушение.

Право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган

Като субект на данни имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в случай на нарушение на закона за защита на данните. Компетентният надзорен орган по отношение на въпросите за защита на данните е държавният служител по защита на данните на федералната провинция, в която се намира седалището: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

(10) Ние не поемеме никаква гаранция или отговорност за коректността или пълнотата на съдържанието или сигурността на данните от и на уебсайтове за които е предоставена информация или възможност за връзка (линк) на и от нашия уебсайт. Поради това с настоящото се дистанцираме изрично от цялото съдържание на всички свързани интернет-страници на този уебсайт. Тъй като нямаме влияние върху спазването на разпоредбите за защита на данните от трети страни, трябва да проверите декларациите за защита на данните предлагани от тях поотделно.

Бисквитки

На нашия уебсайт се използват „бисквитки“. Бисквитки са малки фаѝлове с текстова информация, които се съхраняват на Вашето устройство чрез Вашия браузър. „Бисквитките“ са необходими за активиране на определени функции на нашия уебсайт. В момента използваме сесийни „бисквитки“, които автоматично се изтриват от браузъра Ви веднага след като приключите с посещението на уебсайта.

Вие имате възможност да предотвратите използването на „бисквитки“ чрез настройките на Вашия браузър. Ние обаче посочваме, че използването на нашия уебсайт тогава е възможно само в ограничена степен. „Бисквитките“ не инсталират и не стартират никакви програми или други приложения на Вашия компютър.

Чрез клкване върху следните линкове можете да разберете как можете да управлявате „бисквитките“ (включително и деактивирането им) в най-важните браузъри:

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Правното основание за тази обработка на данни е член 6, параграф 1, буква 1. е) ОРЗД във връзка с § 15 от Закона за телемедиа (TMG). Нашият „интерес“ по смисъла на Чл.6 ал.1 лит. е) ОРЗД е продажбата на стоките, предлагани на уебсайта.